Stavberg

Ako fungujeme

 • žiadne zálohy
 • fixná cena
 • garantovaná doba prác
 • kvalita so zárukou


1. Kontakt

 • telefonicky alebo e-mailom


2. Konzultácia

 • obhliadka na mieste alebo konzultácia u nás alebo kombinácia


3. Cenová ponuka

 • na základe vašich podkladov alebo našich zameraní alebo kombinácia


4. Dohoda/Nedohoda

 • v prípade dohody sa upresnia detaily ako napr. rozsah prác, časový harmonogram, platby, ... , podpíše sa zmluva o dielo
 • v prípade nedohody poprajeme veľa zdaru


5. Realizácia/projekcia/inžiniering

 • denne zasielame fotky o priebehu vykonaných prác


6. Odovzdanie prác

 • dodanie všetkých potrebných potvrdení
 • spokojný zákazník = naša reklama