Ako fungujeme

 •  žiadne zálohy
 •  fixná cena
 •  garantovaná doba prác
 •  kvalita so zárukou

1. Kontakt

 •  telefonicky alebo e-mailom


2. Konzultácia

 •  obhliadka na mieste alebo konzultácia u nás alebo kombinácia


3. Cenová ponuka

 •  na základe vašich podkladov alebo našich zameraní alebo kombinácia


4. Dohoda/Nedohoda

 •  v prípade dohody sa upresnia detaily ako napr. rozsah prác, časový harmonogram, platby, … , podpíše sa zmluva o dielo
 •  v prípade nedohody poprajeme veľa zdaru


5. Realizácia/projekcia/inžiniering

 • spoločné kontrolné stretnutia
 • zasielame fotky o priebehu vykonaných prác


6. Odovzdanie prác

 •  dodanie všetkých potrebných potvrdení
 •  spokojný zákazník = naša reklama