Individuálne projekty

Na trhu je množstvo projektov katalógových rodinných domov od rôznych firiem. Tieto projekty môžu, ale aj nemusia vyhovovať umiestneniu stavby na Vašom pozemku a iným špecifikám tak, aby ste sa aj po čase v dome cítili bez nejakých obmedzení a vyhli sa pocitom typu “toto mohlo byť predsa inak“.

Malé úpravy katalógových rodinných domov sú pomerne lacné, pri väčších je potrebné napr. nové statické posúdenie, zmena konštrukcie krovu, atď.

Tu niekde je na mieste úvaha, či nie je lepšie si dať vypracovať individuálny projekt, ktorý je síce voči katalógovému drahší, ale zohľadňuje Vaše požiadavky.

Nespornou výhodou určite je, že počas spracovávania projektu viete pripomienkovať a meniť aj malé detaily.

Cena projektu upraveného pre vydanie vášho stavebného povolenia začína niekde na 2500 Eur (vrátane prípojok a osadenia stavby pri dome do 100 m2).

Váš dom môže vyzerať napríklad aj takto:

alebo takto?