Ionizácia vzduchu

Ióny sú elektricky nabité častice – atómy, molekuly a skupiny atómov alebo molekúl, ktoré vznikajú ionizáciou plynných zložiek atmosféry.

Vplyv iónov na naše zdravie

Ióny sú neoddeliteľnou zložkou ovzdušia, ktoré nás všade obklopuje. Vo vzduchu sa vyskytujú ióny dvoch polarít, a to pozitívne – katióny a záporné – anióny. Akým spôsobom nás ovplyvnia, závisí na ich vzájomnom pomere. Kladné ióny sú v prevahe na miestach, kde trávime väčšinu svojho života, teda v mestách a v uzavretých priestoroch. Na vine sú najmä umelé materiály, ktoré pôsobia na elektrostatické pole tieniaco (syntetické koberce, PVC podlahy, tesniace plastové okná apod.) a majú nepochybne negatívny účinok na koncentráciu iónov vo vnútornom prostredí. Znečistené ovzdušie, moderná technika, vyžarujúca rad škodlivých látok (kopírky, tlačiarne, žiarivky, LCD monitory, televízia a mobilné telefóny) , chemické čistiace prostriedky a v neposlednom rade aj cigaretový dym. Vôbec najhorším nepriateľom ionizácie je klimatizácia, ktorá vytvára neprirodzene umelé prostredie.

Prevaha katiónov spôsobuje bolesť hlavy, nervozitu, únavu, nespavosť, bolesť kĺbov a zvyšuje krvný tlak. Pri ich dlhodobom pôsobení môžu u senzitívnejších jedincov odštartovať alergiu, depresie či astma. Tento celosvetový problém bol objavený v 70. rokoch minulého storočia a opísaný ako „Syndróm nezdravých budov“ (SBS – Sick Building Syndrom).

Naopak záporné ióny na nás majú blahodarný vplyv a hovorí sa o nich tiež ako o vzdušných vitamínoch. Vyskytujú sa predovšetkým v prírode po búrke, v jaskyniach, na vrcholkoch hôr, v lese, na morskom pobreží, pri vodopáde apod. Miesta s najvyššou koncentráciou záporných iónov sa využívajú ako klimatické kúpele. Záporné ióny sú významným zdrojom energie ľudského tela. Podporujú náš imunitný systém aj psychickú pohodu. Vďaka nim sa cítime krásne, oddýchnuto a dobre sa nám dýcha. Z toho vyplýva aj dobrá nálada a pokojný spánok.

Zvýšená koncentrácia aniónov má pozitívne účinky na sliznice dýchacích ciest, kde posilňujú samočistiacu schopnosť pľúc, preto najmä alergici pozorujú výrazné zlepšenie ťažkostí už po niekoľkých hodinách. Záporné ióny putujú z pľúc do krvného riečišťa, kde ovplyvňujú celý rad procesov v našom tele. Zvyšujú zásaditosť krvi, čím odštartujú jej prečistenie, zrýchľujú hojenie rán a popálenín, zlepšujú akomodáciu očí, posilňujú imunitu, znižujú krvný tlak, stimulujú funkciu žliaz s vnútornou sekréciou, urýchľujú regeneračnú schopnosť buniek, zlepšujú metabolizmus, upravujú hladinu serotonínu (hormón šťastia) a neurotransmiterov, čím prispievajú k našej spokojnosti a duševnej pohode, zvyšujú koncentráciu, skvalitňujú spánok, pamäť a celkovú mentálnu výkonnosť.

Vysoká koncentrácia záporných iónov sa nachádza aj v soľných jaskyniach, ktoré sú hojne navštevované alergikmi, astmatikmi, ľuďmi s chronickými respiračnými ochoreniami, ale aj jedinci, ktorí ich vyhľadávajú pre odpočinok a relaxáciu. Odborníci sa zhodujú, že pobyt v soľnej jaskyni pôsobí podporne aj preventívne pri mnohých ochoreniach.

Počet ľahkých negatívnych iónov na cm3

miestnosti mestských bytov 50 – 100
mestské ulice 100 -500
klimatizované miestnosti 0-100
more a les 1000-5000
hory 5000-30000
jaskynné priestory 5000-50000
vodopády 10000-50000
po búrke 50000 a viac

Prirodzená ionizácia vzduchu

Ovzdušie, ktoré nás obklopuje, je ionizované nepretržite. Zdroje ionizačnej energie totiž pôsobí na Zem neustále a elektricky neutrálny vzduch sa vôbec nevyskytuje.

Zdrojom energie vyvolávajúcim ionizáciu ovzdušia je elektromagnetické žiarenie (kozmické žiarenie, ultrafialové zložky slnečného žiarenia a gama žiarenia rádioaktívnych látok).

Ionizácia vzduchu vo vnútornom prostredí

Prirodzenú ionizáciu vzduchu a elektroiontové mikroklímu bohužiaľ veľmi negatívne narušil človek používaním umelých materiálov. Koncentrácia aeroiontov je vďaka tomu v budovách veľmi malá, a tam, kde sa používa klimatizácia, dokonca nulová.

Odporúčania:

Koncentráciu záporných iónov možno pozitívne ovplyvniť častým vetraním a zasklením okien sklom prepúšťajúcim UV žiarenie

Treba sa vyhýbať materiálom so syntetickým povrchom, najmä veľkoplošným plastovým úpravám ako aj kobercom a textíliám zo syntetických vlákien.