Kariéra

Pokiaľ si myslíte že by ste mohli byť prínosom v rozvoji našej spoločnosti, prosím kontaktujte nás najlepšie e-mailom na adresu: info@stavberg.sk . Záujemcovia posielajte žiadosti doplnené krátkou charakteristikou, alebo štruktúrovaným životopisom s nasledovným súhlasom:

Prehlasujem, že v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, súhlasím so spracovaním všetkých mojich osobných údajov, ktoré týmto dobrovoľne poskytujem spoločnosti Stavberg Košice s.r.o. za účelom získania zamestnania v tejto spoločnosti. Súhlas udeľujem na dobu 12 mesiacov od dátumu odoslania tohto dotazníka.