Kvalita vnútorného vzduchu

Pre pocit pohody človeka vo vnútorných priestoroch je okrem teploty, vlhkosti a pohybu vzduchu, rozhodujúce aj jeho zloženie. Kvalitu vzduchu určuje koncentrácia škodlivín a zápachov, ktorá do značnej miery závisí od zaťažovania interiéru rôznymi zdrojmi škodlivín, veľkosti miestnosti, množstva prítomných osôb a miery výmeny vzduchu. Vlhkosť vzduchu človek priamo vníma až vtedy ak dosiahne extrémne hodnoty. Ideálny stav je od 40 do 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu pri teplote 18-23 stupňov.

Zvýšená únava a poruchy koncentrácie môžu mať jednoduchú príčinu – opotrebovaný vzduch.

Človek potrebuje počas jednej hodiny pri bežnej činnosti v priemere asi 32 m3 čerstvého vzduchu, za rovnaký čas vydýcha 30-40 litrov oxidu uhličitého. Vhodná výmena vzduchu je medzi 0,4 – 0,8 násobkom objemu miestností za hodinu.

Vetranie má tieto funkcie:

– prísun čerstvého a odvod opotrebovaného vzduchu

– odvod prípadných škodlivín (cigaretový dym, formaldehyd, oxidy uhlíka, …)

– dostatočný prísun kyslíka potrebného na horenie v prípadných otvorených ohniskách (plynové sporáky, pece, …)

Hlavná zásada vetrania: “často – krátko – účinne“ (optimálne 3-4 x denne, ráno a pred spaním povinne)

Pozri tiež – Ionizácia vzduchu

Zdroj: Eugen Nagy – Nízkoenergetický ekologický dom