Murovaný/montovaný

Murovaný či montovaný?

Každý, kto sa rozhodne stavať dom, prechádza rozhodovaním – z čoho.

Oba majú svoje plusy i mínusy

Rozdiel dva mesiace

Montovanej stavbe sa k dobru pripisuje predovšetkým rýchlosť výstavby. Je pravda, že murované domy zatiaľ v tomto za nimi o niečo zaostávajú. Porovnáva sa však len hrubá stavba bez základov. Všetky ostatné práce sú časovo porovnateľné pri murovanom aj montovanom dome. Rovnako dlho trvá práca obkladača, inštalatérov, elektrikárov či kúrenárov. Časová úspora pri montáži je výraznejšia iba v prípade, ak je montovaný systém prefabrikovaný, pripravený vo výrobe. Inak je rozdiel medzi murovanou a montovanou konštrukciou len 6 až 8 týždňov. Dnes už murovaný dom môže byť postavený aj za 3 mesiace pri aplikácii čo najviac suchých procesov vo výstavbe.

Časové znevýhodnenie murovanej stavby teda spočíva v čakaní na schnutie a vyzretie základovej dosky, poterov či omietky. To je však nutné aj v montovanom dome. Polemizovať by sa dalo aj o výstavbe montovaných domov v zime. Áno, dá sa to, ak vystihnete zimu bez zrážok a s teplotami nad nulou. Viete si však predstaviť stavať počas dažďa, snehu a v mrazoch? Je to riziko. Nielen zdravotné pre montážnikov, ale aj pre konštrukciu, ktorá je chúlostivá na vlhkosť. Najmä ak sa dostane dovnútra, do izolácie. Potrvá dlho, kým sa z nej zasa dostane von.

Cenové porovnanie 

Pri optimálnom pomere ceny a kvality vyjde montovaná verzia hrubej stavby prízemného domu na štvorcový meter, približne rovnako ako murovaná

Plusy pre montované

Ich najväčšia výhoda je, že pri rovnakej šírke obvodovej steny poskytujú vyšší stupeň tepelnej izolácie ako murované. Na dosiahnutie potrebného tepelného odporu teda postačia užšie montované steny, čím sa dosiahne vyššia úžitková plocha na rovnako veľkom pôdoryse. Ak chcete postaviť murovaný dom v zmysle súčasných požiadaviek, musíte rátať so stenou hrubou minimálne 30 cm a s 20 centimetrovou izolačnou vrstvou. Montovaný dom tú istú kvalitu zvládne s celkovou hrúbkou steny 27 – 30 cm. Na pozemku, kde sa bojuje s priestorom, príde vhod každý štvorcový centimeter. Montovaná konštrukcia je tiež ľahšia a pružnejšia ako murovaná, vyprodukuje menej stavebného odpadu a stavenisko je čistejšie. Potrebuje však dostatok operatívneho priestoru na prístup kamiónov a žeriavu aj samotnú výstavbu. Murovaná si s výstavbou poradí aj v úzkych uličkách.

Montovaný dom:

+ Kratší čas výstavby 
+ Dodatočné „sadanie“ stavby je minimálne. 
+ Dá sa montovať počas celého roka (s určitými obmedzeniami). 
– Nižšia schopnosť akumulácie tepla 
– Horšie zvukovo izolačné vlastnosti 
– Určité obmedzenia v dispozícii + (nedá sa vŕtať a vešať hocičo hocikde)

– Pri nekvalitnom vyhotovení je náchylnejší na závažne poruchy

Vydrží murovaný viac?

Závisí od kvality realizácie. Murovaný dom s deklarovanou storočnou životnosťou sa môže vymykať svojej povesti, ak je lajdácky postavený. Naopak montovaný dom na báze dreva môže vydržať sto rokov. Zamyslite sa však, či potrebujete stavať dom pre niekoľko generácií, pre svoje vnúčatá a pravnúčatá. Aj kvalitne postavený murovaný či montovaný sa časom morálne opotrebuje. Bez zmien by asi v sto- ani päťdesiatročnom dome nechcela bývať žiadna generácia. Určite by musel prejsť rekonštrukciou, aby vyhovoval požiadavkám svojej doby. Rozsiahla rekonštrukcia u murovaného domu je zmysluplnejšia ako u montovaného. Otázka životnosti preto nemusí zohrať rozhodujúcu úlohu pri voľbe konštrukcie.
Murovaný dom: 

+ Lepšia akumulačná schopnosť a schopnosť vyrovnať vnútornú klímu v lete i v zime. 
+ Lepšie chránia pred hlukom vo vnútri aj mimo domu. 
+Zabezpečí bývanie bez nežiaducich návštevníkov – plesní, hmyzu, hlodavcov.

+Väčšia variabilita pri dispozičnom riešení
+Je vhodná investícia do budúcnosti, murovaný dom má vyššiu hodnotu pri predaji.
– Väčšia závislosť na počasí. 
– Mokré procesy vyžadujú technologické prestávky.

Tí, čo dajú prednosť montovaným drevodomom, musia rátať s tým, že drevo trochu pracuje a môžu sa objaviť aj praskliny. Tým sa nevyhne ani murovaná stavba a v oboch prípadoch je to len kozmetický nedostatok, ktorý nemá vplyv na funkčnosť. Murovaný dom je odolnejší proti rôznym zásahom, napríklad búraniu, vŕtaniu, ale aj proti vode a vytopeniu. Má lepšiu schopnosť akumulovať teplo, čo ho robí tepelne vyváženejším vzhľadom na výkyvy počasia. Na druhej strane však potrebuje dlhší čas na vykúrenie. Montované domy sa ľahšie prestavujú. Na základe presného realizačného projektu sa dá kontrolovať, čo možno zbúrať a čo nie. Priečky sa dajú jednoduchšie premiestniť. Vyčítať mu možno horšie zvukovoizolačné schopnosti. Ani nie tak vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu, ale skôr z pohľadu šírenia zvuku konštrukciami vnútri domu. Masívne murované konštrukcie majú v tomto smere lepšie vlastnosti vďaka vyššej objemovej hmotnosti. U nás ľudia stále pripisujú murovanému domu trochu väčšiu hodnotu a často sa rozhodujú iba na základe tradícií. Neexistuje však dôvod vnímať montovaný dom ako slabšieho a menej odolného brata.

Zdroj: internet