Poradenstvo

Ak ste sa rozhodli pre výstavbu RD je pred Vami cesta od výberu domu, poprípade pozemku po nasťahovanie sa do domu po kolaudácii. Obnáša to mimo iného aj rôzne administratívne kroky a rozhodovania sa vo veľkom množstve informácii vo veciach priamo či nepriamo súvisiacich so stavbou.

Budeme Vám nápomocní pri akejkoľvek situácii v procese od zamýšľania výstavby, po kolaudáciu.

Snažíme sa odľahčiť klientov v max. možnej miere od nevyhnutných administratívnych či iných činností súvisiacich so stavbou.