Stavebná biológia

Celistvým pohledem na vztah mezi člověkem a jeho obydlím se zabývá stavební biologie, která vznikla před více než třiceti lety v Německu. Má interdisciplinární charakter, do něhož se promítá řada různých specializací jako je např. architektura, ekologie, psychologie a sociologie.

Při výstavbě domů je důležité nejenom stavět podle obecně platných kritérií, ale také brát v úvahu další faktory, které člověka a jeho okolí ovlivňují. Profesor Anton Schneider z Institutu stavební biologie a udržitelnosti IBN stanovil 25 pravidel pro zdravé bydlení:

Stavební materiály a ochrana proti hluku

1. Použití přírodních stavebních materiálů

2. Neutrální nebo příjemné vůně bez přítomnosti jedovatých látek

3. Použití stavebních materiálů s nízkou radioaktivitou

4. Ochrana proti hluku a vibracím s ohledem na potřeby člověka

 
Vnitřní prostředí

5. Přirozená regulace vlhkosti vzduchu v místnosti (pomocí materiálů vyrovnávajících vlhkost)

6. Nízká a rychle klesající vlhkost v novostavbě

7. Vyvážený poměr mezi tepelnou izolací a akumulací

8. Optimální teplota vzduchu a povrchu stěn v místnosti

9. Vysoká kvalita vzduchu díky jeho přirozené výměně

10. Preference sálavého tepla pro vytápění

11. Zachování přirozených radiačních polí

12. Omezení umělých elektromagnetických polí

13. Maximální omezení plísní, bakterií, prachu a dalších alergenů

 
Životní prostředí, energie a voda

14. Minimalizace spotřeby energie při maximálním využití obnovitelných zdrojů

15. Výběr stavebních materiálů přednostně z místních zdrojů, eliminace využívání nedostatkových nebo rizikových surovin

16. Zásada nezhoršování životního prostředí

17. Zajištění nejvyšší možné kvality pitné vody

 
Prostorové uspořádání

18. Zohlednění principů harmonických rozměrů, proporcí a forem

19. Preference denního světla, případně umělého osvětlení s barevností odpovídající přírodním podmínkám

20. Využití znalostí z oblasti fyziologie a ergonomie při vytváření a zařizování interiéru

 
Stavební pozemek

21. Výběr stavebního pozemku bez přírodních či uměle vytvořených rušivých vlivů

22. Umístění obytných domů mimo zdroje emisí a hluku

23. Přirozená, decentralizovaná výstavba sídel v prostředí obklopeném zelení

24. Budování osídlení, které respektuje individuální přístup, potřeby rodiny a důležitost přímého spojení s přírodou

25. Výstavba, která nezpůsobuje negativní sociální dopady

www.baubiologie.cz