Záhrady

Ku komplexnosti služieb patrí popri dome aj úprava okolia domu.

Záhrada, rovnako ako interiér domu, by mala odzrkadľovať dušu a charakter majiteľa.

Pri projektovaní berieme do úvahy záhradu ako celok a tomu prispôsobujeme jej návrh.

Je dôležité vnímať záhradu ako súbor prvkov – vzťah tvarov, línií a proporcií. Charakter priestoru môžeme ovplyvniť a dotvoriť hrou s farbou, textúrou a štruktúrou rastlinného i technického materiálu.

Projekty a realizácie, ktoré vypracuje naša firma sú originálne a funkčné. Vyznačujú sa jednoduchosťou a štýlom. Každý priestor je jedinečný, preto vyžaduje osobitný prístup. Profesionálny záhradný architekt podriaďuje dispozičné riešenie požiadavkám a potrebám majiteľa.

Spolupracujeme s odborníkmi z rôznych odvetví pre zabezpečenie kvalitného výsledku pri projektovaní a realizácii stavieb, vodných prvkov, inštalácii závlahových systémov, alebo prvkov drobnej architektúry. Našou prioritou je výber kvalitného stavebného a rastlinného materiálu, vhodného pre dané stanovište riešeného priestoru. Pri jeho výbere venujeme veľkú pozornosť všetkým faktorom, ktoré ovplyvňujú jeho ďalší vývoj. Okrem projekčných a realizačných prác ponúkame komplexnú údržbu realizovaného diela a bezplatné odborné poradenstvo v priebehu celého roka.